Raquel Mòdol ofereix els següents serveis de l'anglès i neerlandès a l'espanyol i català:


TRADUCCIÓ. Àrees d'especialització

Comunicació; Editorial; Humanitats i ciències socials

Textos generals; Fulletons informatius; Literatura periodística; Material docent;

Documentació formativa.

Empresa

Correspondència comercial; Informes financers; Notes de premsa; Catàlegs comercials.

Indústria metal·lúrgica; Indústria plàstica; Indústria d'automoció

Articles de premsa tècnica; Manuals tècnics per a operaris de producció / instal·lació;

Manuals d'usuari.

Medicina: General; Recerca; Farmàcia


Turisme


CORRECCIÓ

Ortotipografia i correcció d'estil. Galerades.


ALTRES SERVEIS LINGÜÍSTICS

Transcripció audiovisual; Resums de comprensions lectores;
perfil


serveis


tarifes


contacte


enllaços


                        ES-08208 Sabadell (BARCELONA)         Mòbil: +34 651183515         raquel@raquelmodol.com                                 

English | Nederlands | español | català